Bijeenkomst vrijwilligers KaagErvaaring

Het woord dat deze avond in de herinnering van de aanwezige begeleiders kenmerkt is enthousiasme. Het bestuur van de Stichting KaagErvaaring had voor eerst de mensen bijeengebracht die vanaf nu de boot zullen bemannen als kapitein of begeleider/begeleidster. Doel was te informeren over de huidige stand van zaken van de fluisterboot. De zeer inspirerende avond viel in drie delen uiteen: een bezoekje aan de nabijgelegen ligplaats en bezichtiging van de boot, een uiteenzetting van de toekomstplannen en de beoogde rol van de begeleiding en de officiële start van de nieuwe website van de stichting.

Bij het eerste deel viel het de zeer geïnteresseerde aanwezigen vooral op hoe uniek de ligplaats ligt gesitueerd met een fantastisch uitzicht over de Kagerplassen met de charme van een molentje in de verte bij ondergaande zon. De spontane technische uitleg door bestuurslid Arjan Mussert oogstte veel sympathie. Ook kon je een blik werpen op het achter de hekken gelegen vervallen oude postkantoortje, middelpunt van een omvangrijke verbouwing annex nieuwbouw waar in het formelere tweede deel van de bijeenkomst veel aandacht voor was. Onder bezielende leiding van voorzitter Eric van Wansem werd het publiek met name door Kees van Lent bijgepraat over deze uitbreiding van de voorzieningen.

Tussendoor was het deze ‘foundingfather’ die de website van de KaagErvaaring officieel in werking zette door een druk op de knop. Met zijn humor kon hij niet nalaten het begrip ‘father’ bij zijn persoon te relativeren. Bestuurslid Karin Keizer gaf de begeleiders praktische tips over het omgaan met de doelgroep, de mensen met een beperking, puttend uit haar ervaring bij de stichting ‘Ons tweede thuis’ als sectormanager bij deze organisatie.

Bij de afsluitende rondvraag en borrel na afloop bleek het enthousiasme van het bestuur duidelijk overgeslagen te zijn op de begeleiders. Een hoopvol begin van een mogelijk sprankelende zomer met de KaagErvaaring.

Comments are closed.