Tewaterlating

Tijdens de tewaterlating van de KaagErvaaring brengt burgemeester Marina van der Velde-Menting van Kaag en Braassem samen met Dick van Lent een toast uit op een behouden vaart. Hij, één van de initiatiefnemers bij de bouw van de fluisterboot, schetste de geschiedenis van de totstandkoming. Ook prees hij de unieke samenwerking met het ROC-Leiden, waarbij jonge enthousiaste leerlingen vanaf de aanvang hun bijdrage hadden geleverd. In de  toespraak van de burgemeester klonk haar bewondering door voor het initiatief van de stichting om mensen met een beperking een mooi dagje uit te bezorgen.

Even na acht uur beleefde De Kaag een groots moment toen de burgervrouw met een ferme zwaai de fles champagne tegen de romp van het schip slingerde. Al direct werd duidelijk dat de KaagErvaaring een gelukkige toekomst tegemoet gaat: de fles spatte in duizenden glassplinters uiteen, een gunstig voorteken. De vele toeschouwers bij dit heugelijke moment zagen vervolgens hoe een grote kraan de boot zorgvuldig in het kaagwater liet zakken.

Onder de aanwezigen waren veel mensen van de Stichting Ons Tweede Thuis die ongeduldig het moment afwachtten om een kort rondje te maken om met eigen ogen te kunnen zien dat de boot ook volledig kaagwaardig is. Aan de glunderende gezichten was duidelijk af te lezen dat dit initiatief bij hen in ieder geval in goede aarde (lees: in goed water) viel.

Comments are closed.