Op en rond de Kagerplassen

banner_kaagervaaring_programma
De KAGERPLASSEN vormen een stelsel van veenplassen in het noorden van de provincie Zuid-Holland. Het wordt als recreatiegebied en als visgrond gebruikt.

De plassen liggen tussen Warmond, Oud Ade, de Haarlemmermeer en Sassenheim, grotendeels in de gemeente Teylingen. De plassen worden omzoomd door een netwerk van kleine rietsloten en vaarten
en maken deel uit van het Hollands-Utrechts veenweidegebied. Tussen de plassen liggen veel en relatief grote eilanden.

Van zuidwest naar noordoost liggen er de volgende plassen:
't Joppe, de Sprietlaeck of Warckerleede, Zweiland (de grootste plas), het Norremeer, de Eijmerspoel, de Dieperpoel (de meest noordelijke plas), Spijkerboor en Kever (de meest oostelijke grote plas).

Ook de vijf kleine plassen ten oosten en zuiden van de hoofdplassen rekenen we nog tot de Kagerplassen. Het gaat om Sever, de Koppoel, de Kiekpoel of Kleipoel, de veraf gelegen Hanepoel en het Vennemeer. De plassen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 250 ha.(excl. 't Joppe). De Kagerplassen vormen een onderdeel van het Hoogheemraadschap van Rijnland en hebben een belangrijke functie bij het bergen en doorvoeren van water. Na de veenontginning zijn de plassen door afkalving en erosie langzaam groter geworden. Ze hebben een gemiddelde diepte van 3,4 m. Het Zweiland is op bepaalde plaatsen 12 à 13 m diep; hier heeft rond 1960 namelijk zandwinning plaatsgevonden.

Het waterpeil in de KAGERPLASSEN ligt hoger dan het maaiveld van het omringende polderland. In de KAGERPLASSEN liggen minstens tien eilanden met gezamenlijk een zeer lange oeverlijn in verhouding tot het beperkte wateroppervlakte. De vijf relatief grote eilanden in de plassen zijn achtereenvolgens Koudenhoorn, de Zwanburgerpolder (soms Zwanenburgerpolder genoemd), de Lakerpolder, de Tuinder-of Kogjespolder en Kagereiland. In het zuiden ligt nog het kleinere eiland De Strengen.

In het noorden, ten westen van het Kagereiland liggen Vogelskamp en Faljeril. In het oosten tenslotte, tussen Kever en Sever, ligt het eiland Oude Kooi. Aangezien het Kagereiland slechts door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is gescheiden van het vasteland, zou men ook de Aderpolder en de Buurterpolder als eilanden in de plassen kunnen beschouwen. Deze twee poldereilanden liggen in het noordoosten van de plassen, tussen de genoemde Ringvaart, Kever en de Ade. Deze beide polders zijn bewoond en zijn slechts met pontjes bereikbaar.
bron: Wikipedia

kaart_kaagerplassen
Kaart downloaden in PDF